Despre noi

Filiala București – Traduceri Literare (FITRALIT) a Uniunii Scriitorilor din România (USR) adună laolaltă traducători valoroși de beletristică din București.

În rândurile noastre se află traducători literari de poezie, proză, dramaturgie, eseuri, filozofie etc. Trebuie să spunem dintru început că printre noi nu sunt acceptați: traducătorii unor texte științifice și tehnice, traducătorii notariali sau judiciari, traducătorii care fac adaptări pentru filme și teatru, traducătorii de conferințe.

Printre membrii noștri există de asemenea și traducători literari care fac retroversiuni.

Membrii noștri sunt numără profesori universitari, poeți, diplomați, profesori, navigatori, angajați ai unor institute de cultură și artă etc. Unii dintre membrii noștri s-au stabilit în străinătate sau locuiesc în provincie, cu toate că evităm să acceptăm membri din țară, deoarece nu pot lua parte la activitatea filialei noastre.

FITRALIT organizează Colocviile de traduceri literare. Această serie de manifestări culturale, inițiată în octombrie 2013, a înregistrat până în iulie 2015 nu mai puţin de 15 ediții. Aceste evenimente sunt organizate în colaborare cu Biblioteca Metropolitană București, la sediul central din str. Tache Ionescu nr. 4. Aici traducătorii literari, dar și invitații acestora din București și străinătate discută probleme legate de traducerea literară, prezintă work-in-progress, dar și cărți traduse care au văzut lumina tiparului, sau se desfășoară dezbateri asupra dificultăţilor şi reuşitelor din sfera traducerii literare, se realizează lecturi bilingve ale unor opere literare etc. Mai multe detalii despre Colocviile de Traduceri Literare se pot vedea la capitolul dedicat acestora în site.

FITRALIT va organiza, începând cu luna octombrie 2015, Colocviile de dezbateri literare, care se vor axa pe teme de larg interes cultural și literar.

FITRALIT va edita și „Revista de traduceri literare”, o revistă în format electronic în cadrul acestui site, dedicată exclusiv dezbaterilor asupra traducerii literare din perspectiva calității sau lipsei calității acesteia, principalul obiectiv fiind recenziile dedicate traducerilor literare dintr-o perspectivă pe care critica literară o trece cu vederea: calitatea traducerii literare. Autorii articolelor vor folosi în demersul lor, atunci când citează, atât textul original, cât și traducerea efectivă în limba română, pentru a dezbate reușitele sau nereușitele în domeniul nostru; în cazul retroversiunilor vor fi redate atât originalul din limba română, cât şi retroversiunea din limba-ţintă.

FITRALIT, ca și USR, nu reprezintă un sindicat al scriitorilor la care se înscrie oricine a făcut vreodată o traducere literară, ci constituie o parte a unei organizații care pune accentul pe valoarea operei autorului de traduceri literare.

FITRALIT premiază anual calitatea traducerii / retroversiunii literare. Se acordă, la fiecare sfârșit de an, premiile pentru cele mai bune traduceri literare ale anului precedent, cu precădere membrilor FITRALIT. Fiecare dintre premiile acordate este hotărât de către un juriu al FITRALIT, în baza unui referat de un juriu. Au fost și cazuri când s-au acordat premii și membrilor altor filiale sau unor nemembri ai USR pentru traduceri de excepție. Conform Statutului, se acordă două tipuri de premii: Cartea anului și Premiul special. De asemenea, traducătorilor literari emeriți li se poate acorda și Premiul Opera Omnia.