Mircea Dinescu, Psalmul bețivului

and |Despre vin, Nr. 31, Revista de Traduceri Literare

МИРЧЯ ДИНЗСКУ, ПСАЛОМ ПЬЯНИЦЫ И НЕДОУМЕВАЮЩИЙ Piesa lirică Psalmul bețivului (preluată din una dintre primele culegeri ale lui Mircea Dinescu) m-a convins încă o dată că traducătorul unui text poetic poate – și, uneori, chiar trebuie – să-și permită o mare libertate în echivalarea unor imagini, și chiar a „ideilor poetice”, cu adevărat importantă fiind, de fapt, reconstituirea întregului artistic. Aveam în minte mai multe exemple care confirmau acest lucru…

Adi Cusin, Aria învingătorului

and |Despre vin, Nr. 31, Revista de Traduceri Literare

АДИ КУСИН, АРИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ЧТО-ТО Ultimele poezii ale lui Adi Cusin nu prezintă, de regulă, mari probleme pentru traducător, ele redînd direct, într-o formă de înaltă poeticitate, însăși esența a tot ce a trăit – și simțit – poetul pe acest pămînt. De aici – în prima dintre cele două piese traduse –, posibilitatea de echivalare cvasitotală a imaginilor și stărilor sufletești ale eroului liric, echivalare ce nu exclude,…

Ars Est Celare Artem. În jurul unei traduceri din François Villon

and |Despre vin, Nr. 30, Revista de Traduceri Literare

Pentru numărul – de inspirație enologică – din luna martie 2018 al Revistei online a Filialei București de Traduceri Literare a U.S.R., am selectat, la sugestia domnului Peter Sragher, o lucrare în această cheie din creația lui François Villon. Am optat pentru balada a XXI-a: Balade joyeuse des taverniers „Balada veselă a crâșmarilor“. Formată din patru strofe: trei a câte douăsprezece versuri, iar a patra – închinarea – de patru…

Ezra Pound traduce parfumul de vin al lui T’ao Yuan Ming

, and |Despre vin, Nr. 30, Revista de Traduceri Literare

De cele mai multe ori, asupra traducerii „de gradul al doilea” planează o oarecare umbră de neîncredere. Cu toate acestea, am vrut să-l descopăr pe Ezra Pound în ipostaza de traducător – unul dintre palierele mai puțin frecventate și comentate ale operei sale. Nu am avut acces la versiunea în limba chineză a poemului; nevoia de a compara versiunile s-a manifestat încă de la traducerea primei strofe. De exemplu, a…

Serghei Esenin: „Când planeta ea însăși e beată”

and |Despre vin, Nr. 30, Revista de Traduceri Literare

Chestiunea paternității nu e tranșată în cazul acestei poezii, cuprinsă totuși, de pildă, în volumul de Opere complete comentate, apărut la prestigioasa editură Nauka din Moscova între 1995 și 2000 și care a fost preluată chiar și în manuale școlare. Textul, pentru care nu s-au păstrat nici manuscris autograf, nici copie dactilografiată autorizată, nici vreo ediție antumă, a fost publicat pentru prima oară în 1971, în articolul „Опыт атрибуции стихотворных…

…Ca să schimbăm acum, întâia oară, Lama-n condei și vena-n călimară…

and |Despre vin, Nr. 30, Revista de Traduceri Literare

Am tradus L’âme du vin acum patru luni. Dar mi se pare că s-au scurs de atunci patru ani. Recitesc textul și mi se pare diferit. Îl găsesc, azi, nepermis de apolinic pentru tema atât de dionisiacă pe care și-o asumă. E prea multă sobrietate în versul lui Baudelaire; și prea puțină ebrietate. Alexandrinul său curge sever și egal, întorcând spatele și delirului bacantic, și zăltării goliardice. Bacchus-ul baudelairian e…

Scurtă incursiune în vasta tematică a vinului în literatura spaniolă

|Despre vin, Nr. 29, Revista de Traduceri Literare

Tema vinului s-a bucurat de o remarcabilă cultivare de-a lungul întregii literaturi spaniole, continuând să fie prezentă și în zilele noastre. Acest fapt nu este de mirare dacă ținem seama de situația privilegiată a Spaniei în domeniul viticol: este cea mai mare țară cultivatoare de viță-de-vie din lume, ca suprafață, și a treia țară producătoare de vin (după Italia și Franța), vinurile spaniole – Rioja, Valdepeñas, Jerez, Málaga, Ribera del…

De la Platon la Kavafis, alături de vin – sau binefacerile unui strop de vin

|Despre vin, Nr. 29, Revista de Traduceri Literare

Gândurile unui băutor moderat de vin Il faut être toujours ivre. Tout est là: c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose În multe scrieri antice,…

Sultanii și vinul

|Despre vin, Nr. 29, Revista de Traduceri Literare

Lumea otomană descrisă de Cantemir are date precise, bibliografii, comentarii erudite și pătrunzătoare, culoare și parfum. Vinul apare de cîteva ori în portretele puținilor sultani care l-au cunoscut. Cantemir afirmă fără aproximații (în Annotationes la Historia Othmanica, c. I, cap. VI, k) că au existat „numai trei împărați othmani dedați pîntecelui și vinului”: Suleiman Czelebi, fiul lui Ildirim Baiezid, Selim, cel supranumit Mest („bețivul”), fiul lui Suleiman Magnificul, și Murad…