Ezra Pound traduce parfumul de vin al lui T’ao Yuan Ming

0
952

De cele mai multe ori, asupra traducerii „de gradul al doilea” planează o oarecare umbră de neîncredere. Cu toate acestea, am vrut să-l descopăr pe Ezra Pound în ipostaza de traducător – unul dintre palierele mai puțin frecventate și comentate ale operei sale.

Traducere de Andreea Daniela Petcu
Traducere de Andreea Daniela Petcu

Nu am avut acces la versiunea în limba chineză a poemului; nevoia de a compara versiunile s-a manifestat încă de la traducerea primei strofe. De exemplu, a apărut o întrebare referitoare la sintagma the eight ply of the heavens: oare aceasta răspunde vreunei referințe cât se poate de exacte la tradiția spirituală chineză? Sau Pound a avut în vedere crearea unui ritm și a unei atmosfere a poemului? Intuiția îmi spune că a reușit să le îmbine. Soluția pe care o propun – cele opt sfere cerești – este tributară, în primul rând, menținerii atmosferei. Perechea carriage – caretă reprezintă o situație asemănătoare, dar mai puțin riscantă.

În egală măsură – sau, poate, în mai mare măsură decât în proză –, în poezie problema timpurilor verbale trebuie tranșată cu precizie. Pentru nuanța continuității conținută în versul Rain, rain, and the clouds have gathered am ales varianta Ploaie, ploaie și norii strânși pentru că participiul românesc poate face loc și nuanței expectative, care-și descoperă rostul peste alte trei versuri: „Vin, vin! Iată vinul!”

Fie el riscant – ba chiar și pierdut –, pariul unei traduceri „de gradul al doilea” readuce în discuție întrebarea în ce măsură traducătorul este – sau ar trebui să fie – și poet/creator.

Ezra Pound: traducere după To Em-Mei’s ‘The Unmoving Cloud’ de T’ao Yuan Ming

To Em-Mei’s ‘The Unmoving Cloud’

I

The clouds have gathered, and gathered,
and the rain falls and falls,
The eight ply of the heavens
are all folded into one darkness,
And the wide, float road stretches out.
I stop in my room toward the East, quiet, quiet,
I pat my new cask of wine.
My friends are estranged, or far distant,
I bow my head and stand still.


II

Rain, rain, and the clouds have gathered,
The eight ply of the heavens are darkness,
The flat land is turned into river.
‘Wine, wine, here is wine!’
I drink by my eastern window.
I think of talking and man,
And no boat, no carriage, approaches.


III

The trees in my east-looking garden
are bursting out with new twigs,
They try to stir new affection,
And men say the sun and moon keep on moving
because they can’t find a soft seat.
The birds flutter to rest in my tree,
and I think I have heard them saying,
‘It’s not that there are no other men
But we like this fellow the best,
But however we long to speak
He cannot know of our sorrow.’

„Norul Neclintit” al lui To Em-Mei

I

Norii s-au adunat și s-au adunat
și ploaia cade și cade
Cele opt sfere cerești
s-au strâns într-o singură negură,
Iar necuprinsul pod plutitor se pierde-n zare.
Mă opresc în cameră, la răsărit, tac și tac.
Înșfac noul urcior cu vin.
Prietenii s-au înstrăinat, ori sunt prea departe.
Îmi las capul în jos și rămân nemișcat.


II

Ploaie, ploaie și norii strânși,
Cele opt sfere cerești sunt o negură,
Pământul neted devine râu.
„Vin, vin! Iată vinul!”
Beau la fereastra dinspre răsărit.
Mă gândesc la discuții și la oameni,
Dar în zare nu-i nicio barcă, nicio caretă.


III

Din copacii grădinii mele îndreptate spre răsărit
țâșnesc noi ramuri
Încercând să stârnească noi emoții,
Iar oamenii spun că soarele și luna se mișcă neîncetat
pentru că ei nu-și găsesc locul.
Păsările zboară până la copacul meu, unde se odihnesc
și cred că le-am auzit spunând,
„Lumea nu se termină cu el,
Dar amicul acesta e fără pereche pentru noi,
Totuși, oricât de mult am tânji să-i vorbim,
Nu ne poate ghici durerea”.
Traducerea a fost realizată după versiunea în limba engleză The Translations of Ezra Pound, Faber and Faber London, Boston, 1984, pp. 203–204.
Articolul precedentSerghei Esenin: „Când planeta ea însăși e beată”
Articolul următorArs Est Celare Artem. În jurul unei traduceri din François Villon

Lasă un răspuns