Cum poți deveni membru al Filialei București – Traduceri Literare (FITRALIT) a Uniunii Scriitorilor din România (USR)

Oricine poate deveni membru al Uniunii Scriitorilor România, respectiv al Filialei București – Traduceri Literare (FITRALIT), dacă îndeplinește anumite condiții – vezi Statutul USR, Capitolul III, art. 6, care poate fi consultat pe website-ul nostru.

Până la jumătatea lunii martie a fiecărui an se poate depune un dosar în care se exprimă intenția de a deveni membru al FITRALIT din cadrul USR. Adresa conține două formulare completate, pe care le găsiți anexate acestor informații, dintre care unul este o cerere adresată Președintelui FITRALIT, în care trebuie menţionate o serie de date personale, apoi un curriculum vitae, traducerile literare publicate individual (nu cele în colaborare) în volum etc.

Candidatul la calitatea de membru al FITRALIT va depune cel puţin o carte tradusă însoţită de originalul acesteia.

Menționăm că în evaluarea candidaturii de către Comisiei de Validare a FITRALIT se iau în considerare exclusiv traduceri literare publicate în volum. Nu se iau în considerare traducerile literare din reviste, almanahuri etc. Totodată, nu se iau în considerare traduceri literare făcute împreună cu altă persoană (alte persoane). Se iau în considerare volume cu mai multe piese de teatru, în care piesele de teatru sunt traduse de către autori diferiţi, iar acest lucru este menţionat  în mod expres în volum.

Având în vedere că nu există, în revistele literare de la noi din ţară, o cronică dedicată traducerii literare, din care să se întrevadă calitatea actului de traducere, este necesar se atașeze cererii și două recomandări ale unor traducători literari valoroşi (care trebuie să cunoască limba din care s-au efectuat traducerile). Pentru alte detalii – vezi Statutul USR, Anexa II. Regulamentul Comisiei de Validare, care se găseşte în cadrul website-ului nostru. Excepţia de la regulă este o cronică a traducerii literare publicată în „Revista de traduceri literare“ a FITRALIT despre una dintre cărţile supuse atenţiei, având în vedere că publicaţia noastră online este dedicată traducerii literare şi se ocupă în primul rând de problematica şi calitatea traducerii literare.

La sfârșitul lunii martie are loc ședința Comisiei de validare a FITRALIT, în care celor cinci membri le sunt repartizați candidații și traducerile lor literare spre evaluare. Fiecare dintre membrii comisiei este obligat să prezinte un referat detaliat asupra candidaturii. Toate referatele se discută apoi    într-o ședință finală și se face pentru fiecare candidat în parte o recomandare de validare sau de respingere a acestuia. Recomandările sunt consemnate într-un Proces-verbal înaintat, odată cu dosarul fiecărui candidat, Comisiei de Validare a Uniunii Scriitorilor din România (USR). Aceasta adună candidaturile din filialele bucureștene și cele din țară și le evaluează la rândul ei, făcând propuneri de validare sau respingere a candidaturilor în cadrul ședinței de Consiliului USR din luna noiembrie. Abia candidaturile acceptate de Consiliul USR conferă statutul de membru al USR și al filialei respective (vezi Statutul USR, Anexa II. Regulamentul Comisiei de Validare).