Plata cotizației

Plata cotizației este una dintre obligațiile fiecărui membru al Filialei București – Traduceri Literare (FITRALIT).

În cazul în care nu se plătește cotizația timp de un an, membrul respectiv este suspendat din această calitate, iar pensionarii își pierd dreptul de a primi pensia suplimentară. După plata cotizației, suspendarea este ridicată, iar FITRALIT face toate demersurile, pentru ca pensionarii să recapete pensia suplimentară.

Cotizația anuală a membrlor FITRALIT este de 150 lei, care se plătește până pe 31 martie a anului curent.

Plata cotizației se face la sediul Filialelor București din Calea Victoriei nr. 133, Casa Vernescu
Sector 1, București, de luni până vineri, între orele 10-14.

Plata cotizației se poate efectua și prin ordin de plată în contul FITRALIT:

Uniunea Scriitorilor din România

CIF 2786991

Filiala București – Traduceri

BCR Unirea

Cont IBAN: RO41 RNCB 0082 0005 0872 0045

Observații: Nume și prenume – plata cotizatiei la Filiala București – Traduceri a USR pe anul 20XX

Cei care plătesc cotizația prin ordin de plată sau online trebuie să vină la sediul Filialei București, pentru a li se ștampila și, eventual, schimba legitimația de membru.