Adunarea Generală a Filialei București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România – 21 iunie 2024

0
112

Dragi colege de breaslă,
Dragi colegi de breaslă,

În calitatea mea de Președinte al Filialei București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România (Fitralit), vă aduc la cunoștință faptul că vineri, 21 iunie 2024, la orele 12.00 va avea loc Adunarea Generală a Fitralit din în Sala de Consiliu a Uniunii Scriitorilor din România (USR), Calea Victoriei nr. 133, care are ca unic punct pe ordinea de zi alegerea președintelui Uniunii Scriitorilor din România ca urmare a vacantării acestei funcții.

În secțiunea COMUNICATE a siteului nostru vă voi aduce la cunoștință și cei trei candidați la funcția supremă în USR în ordinea depunerii candidaturilor la registratura USR pentru funcția de președinte: Varujan Vosganian, Doru-Viorel Ciucescu și Simona Vasilache.

Programele pe care le propun membrilor USR cei trei candidați le găsiți la următoarele linkuri :

1. Varujan Vosganian (https://www.fitralit.ro/18-05-2024-program-de-candidatura-pentru-functia-de-presedinte-al-uniunii-scriitorilor-din-romania/).

2. Doru-Viorel Ciucescu (https://www.fitralit.ro/18-05-2024-program-de-candidatura-pentru-functia-de-presedinte-al-uniunii-scriitorilor-din-romania-2/ )

3. Simona Vasilache (https://www.fitralit.ro/18-05-2024-program-de-candidatura-pentru-functia-de-presedinte-al-uniunii-scriitorilor-din-romania-3/)

În cele ce urmează, vă fac cunoscut întreg conținutul oficial al Convocatorului:

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
Filiala București-Traduceri Literare

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei București-Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 38 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România, coroborat cu hotărârile adoptate în cadrul ședinței CUSR din data de 29.04.2024 generate de vacantarea funcției de președinte al USR față de decesul dlui Nicolae Manolescu din data de 23.03.2024,  Președintele Filialei București – Traduceri Literare, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Filialei București – Traduceri Literare, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de vineri, 21 iunie, ora 12, la adresa Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următorul punct:

1. Alegerea Președintelui USR pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul în curs, respectiv 2024-2028.

Toți candidații la funcția de Președinte al USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 21 iunie 2024, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei.

Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 26 iunie 2024, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul Convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei București-Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România,

Peter Sragher

Articolul precedentProgram de candidatură pentru funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din România
Articolul următorRevista de cultură tipărită și/sau virtuală?

Lasă un răspuns