Mircea Dinescu, Psalmul bețivului

0
776

МИРЧЯ ДИНЗСКУ, ПСАЛОМ ПЬЯНИЦЫ И НЕДОУМЕВАЮЩИЙ

Prezentare și traducere de Elena Loghinovskaia
Prezentare și traducere de Elena Loghinovskaia

Piesa lirică Psalmul bețivului (preluată din una dintre primele culegeri ale lui Mircea Dinescu) m-a convins încă o dată că traducătorul unui text poetic poate – și, uneori, chiar trebuie – să-și permită o mare libertate în echivalarea unor imagini, și chiar a „ideilor poetice”, cu adevărat importantă fiind, de fapt, reconstituirea întregului artistic. Aveam în minte mai multe exemple care confirmau acest lucru (traduceri din mari poeți, de exemplu Goethe, în diferite versiuni, uneori chiar în diferite limbi). Totuși, credeam că, personal, pot să consider drept reușită doar o traducere care echivalează originalul la toate nivelurile textului. De data aceasta, m-am hotărît să mă consult cu autorul. Mulțumită de felul în care am reușit să recreez întregul, aveam îndoieli în ceea ce privește „fidelitatea“ unor momente concrete, inclusiv a imaginii din ultima strofă: îngerul duce sufletul „distilat” al poetului „în mînă”. L-am întrebat pe autor. Acesta, după un minut de gîndire, a căzut de acord cu versiunea mea, ba mai mult, a declarat că și el, personal, optează pentru o cît de mare libertate în domeniul traducerii poetice.

Textele marcate de stilul avangardist mai pun însă încă o condiție: necesitatea înțelegerii, de către cititor, a unor momente ce sună prea încifrat în original. De aici, mai multe licențe în textul tradus.

Cea de-a doua poezie, Nedumeritul, nu i-a pus traducătorului mari probleme, licențele de traducere literară mărginindu-se la cîteva echivalențe lingvistice mai libere, lucru întotdeauna permis de legea compensației.

Psalmul bețivuluiПСАЛОМ ПЬЯНИЦЫ
Aici unde mă sting definitiv
salcîmi au înflorit fără motiv
tramvaiu-i o conservă c-un bețiv.

Afișe cad. Economii de clei.
Cei ce mă văd se pipăie de chei
căci nezărit sînt numai de femei.

Mă sprijin de-un perete – plouă var,
nu mă salută domnul măcelar
nici moașa ce mă pricopsi-n zadar.

Doar îngeru-mi evaporat subit
rar precum perla-n scoicile din birt
mă ține-n adierea lui de spirt.
Здесь, где я увядаю навсегда,
акации вдруг расцвели – беда!
Трамвай набитый, пьяницa, вода.

Афиши падают: нет клея, с каланчи
меня узрев, мужчины – за ключи,
a женщинам не виден я в ночи.

К стене прижмусь – известка, что ледник,
меня не видит господин мясник
и повитухи взгляд угрюмо сник.

Лишь ангел мой, парящий налегке
жемчужиной, редчайшей в кабаке,
в спиртных парах несет меня в руке.
NedumiritulНЕДОУМЕВАЮЩИЙ
De la o vreme nu mai pot să cînt
și nu mai știu nici cum să dau de mine.
Un arbore cu florile-n pămînt,
mirat că în Infern nu sînt albine,
vreau să mă-ntorc, dar nu văd nici un drum,
nici răsărit, nici asfințit de soare,
împresurat de un străin parfum,
îmi port cu milă trupul în spinare.
Inși ce nu m-au zărit în viața lor
îmi zic că de un secol mă așteaptă
și parcă mă înalț, deși cobor
fără să simt sub tălpi măcar o treaptă.
Și m-aș tîrî spre vechea cafenea,
unde prietenii ciocnesc ulcele,
dar nu-nțeleg de ce în cinstea mea
varsă un strop de vin pe dușumele.
С каких-то пор я песен не пою,
не помню, как в себе себя обрёл,
и, дуб старинный с кроною в земле,
я удивляюсь, что в аду нет пчёл.
Хочу вернуться – тропки не видать,
рассвет, закат – ничто не светит мне,
овеян духом чуждым, словно вспять
тащу беднягу-тело на спине.
И люди, не видавшие меня
вовек, мне говорят, что ждут веками,
я вроде поднимаюсь, но схожу,
не чувствуя ступенек под ногами.
Направился бы к старой я корчме,
где пьют друзья и чарки подымают,
но почему же, вспомнив обо мне,
они винa по капле проливают?

Lasă un răspuns