CONVOCATOR: Adunarea Generală a Filialei București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România

0
514

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei București – Traduceri Literare (denumită în continuare ”Fitralit”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, 010071 București, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Fitralit –, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 29 aprilie ora 10 la adresa: Calea Victoriei nr. 133, 010071 București.

Adunarea Generală a Fitralit va avea următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
  2. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
  3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
  4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
  6. Alegerea reprezentantului Fitralit în Consiliul USR, altul decât Președintele Fitralit.

Toți candidații la funcția de Președinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-și susține candidatura, la Adunarea Generală a Fitralit.

Membrii Fitralit care doresc să candideze la funcția de Președinte al Fitralit și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Fitralit, în Calea Victoriei nr. 133, 010071 București, până la data de vineri, 28 martie 2018, ora 12. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Membrii Fitralit prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a Fitralit votează într-o urnă Președintele Fitralit, Comitetul de Conducere Fitralit și reprezentantul Fitralit în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a Fitralit numai membrii Fitralit. Un membru al Fitralit poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Fitralit. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 29 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Fitralit. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Fitralit, Comitetul de Conducere al Fitralit și reprezentantul Fitralit în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Fitralit prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Fitralit, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei București – Traduceri Literare
a Uniunii Scriitorilor din România

Peter Sragher

Lasă un răspuns