Florina Zaharia*, M-am uitat în gând la tine tot timpul / I was looking in my mind at you all the time

0
294

traducere de Peter Sragher – Andy Willoughby (Marea Britanie) a aruncat o privire pe textul în engleză

***

#tu
pot să îți scriu? să scriu pe umărul tău?
un cuvânt.
ca să întorci, din când în când, capul,
și să vă priviți în ochi.

sau pot să scriu un text de dragoste
în care să nu scriu nimic despre dragoste
și tu să știi că este un text plin de dragoste
care să te tragă de mână,
de poalele rochiței
să îți răvășească mintea
după ce îți răvășește părul


#you
may I write to you? write on your shoulder?
a word.
so you turn – from time to time – your head
and we look in each other’s eyes.

or may I write a love text
where I do not write anything about love
and you know it is a text full of love
that will pull your by your hand
by the lap of the small frock
and will mess up your mind
after it messes up your hair


#pentru că
îmi este mereu dor de tine
mă așez la un colț de stradă
cu o floare în mână
și aștept să se întâmple:
să treci

tu taci foarte mult
eu cred că tu ai un loc al tău,
unde îți place să te așezi
și să te lași stăpânită de tăcut#because
I long for you all the time
I get seated on the street corner
with a flower in my hand
I wait for it to happen:
that you go by

you stay silent very much
I think that you have your own place,
where you like to sit down
and let yourself be possessed by silence#eua/tua
tu aveai flori în ochi
ți le udai singură.


#eua/tua
you had flowers in your eyes
you watered them by yourself.#liniște
m-am uitat în gând la tine tot timpul
am văzut cum îți înghițeai cuvintele
și tot ce venea după ele
totul.
totul ajungea în interiorul cărnii tale
și tu te înghițeai.

am văzut
cum îți adunai suprafețele ochilor
degetele
genunchii
și pielea ta cea mai albă
cea mai rănită
am văzut cum ai deschis ochii
cu ei încă închiși
ți-am văzut cuvintele
spuse tuturor
cum se așezau cuminți
pe locurile tale interioare
și tu te linișteai.

Hangzhou, Caligraful singuratec – foto – Peter Sragher

#silence
I was looking in my mind at you all the time
I saw how you were swallowing your words
and everything that came after them
everything.
everything got beneath your flesh
and you swallowed yourself.

I saw
how you gathered your surfaces
of the eyes
the fingers
the knees
and your whitest skin
the most hurt
I saw you opening your eyes
with them still closed
I saw your words
told to everyone
how they got seated well-behaved
on your interior places
and you settled down.#dorul
uite, îți zic,
mă uit la un răsărit de soare,
la o dimineață,
la niște zori de zi,
mă uit la o ploaie,
la o insulă de pe lac,
la vârfurile pantofilor,
și mereu mi se face foarte dor de tine,
mă uit peste tot și te văd mereu,
mă apropii foarte tare de tine
și atunci mi se face acel dor de tine
cum nici nu cred că îți poți închipui.


#the longing
there, I tell you
I am looking at a sunrise
at a morning
at a daybreak
I am looking at a rain
at an island on a lake
at the tip of the shoes
and I always long for you so much
I am looking everywhere and always see you
I get really close to you
and then I am gripped by that longing for you
as you won’t ever imagine.


*Florina Zaharia este poetă, membră a Uniunii Scriitorilor din România (USR).A absolvit Facultatea de Litere şi un Master în „Teoria şi practica textului”. Este președinta Filialei Sud Est a USR și directoarea Asociației de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos. Este cetățean de onoare al municipiului Galați. În 2011 şi 2012 a coordonat în regiunea sud-est două proiecte europene: COMPEDIT şi DECULT. Volume de poezie :goală pe străzi, Editura Eminescu, Bucureşti, Premiul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor (USR) pentru debut; possssssster, 1999, Prier, Craiova, Premiul Nichita Stănescu; alextandru – manuscris de mângâiat, 2001, Cartea Românească, Bucureşti; nueuflorina, Vinea, Bucureşti, 2004; 1863 – 1894 aşteptarea fără braţe, 2007, Opera Magna, Iaşi, Premiul Hyperion; eua, Paralela 45, Piteşti, 2010; Premiul Filialei Sud-Est a USR; bandagebody, Editura Fundaţiei Culturale Antares, Galați, 2011; manifestrup,Tipo Moldova, Iaşi, 2011; #plânsul, poeme, Junimea, Iași 2021.Cărţi-obiect: cartea interioară; cartea trupului; cartea pietrei, Proiect 4 x 4, Mogoşoaia, 2009, împreună cu artistul vizual Francisc Chiuariu.

Florina Zaharia is a poetess, a member of The Romanian Writers’s Union (RWU). She got a BA  from the Faculty of Letters and a MA in „The Theory and Practice of Text”. She is the President of The  Cooperation Association – Euroregion Lower Danlube. She is a honorary citizen of the City of Galați on the Danube. In 2011 and 2012 she coordinated two European projects in the south-east region: COMPEDIT and DECULT. Poetry collections in Romanian: naked on the streets, Eminescu Publishing House, Bucharest, 1999, Prize of The Iasi Department of the RWU; possssssster, Prier, Craiova, 1999, Nichita Stănescu Prize; alextandru – manuscript to caress, Cartea Românească, Bucharest, 2001; notmeflorina, Vinea, Bucharest, 2004; the waiting without arms, Opera Magna, Iași 2007, Hyperion Prize; eua, Paralela 45, Pitești, 2010, Prize of The South-East Department of the RWU; bandagebody, Cultural Foundation Antares, Galați, 2011; manifestbody, Tipo Moldova, Iași, 2011; #the crying, Junimea, Iași, 2021. Objectbooks: the interior book;
the body book;  the stone book, Project 4 x 4, Mogoșoaia, 2009 together with the visual artist Francisc Chiuariu.

Articolul precedentGeorge Grigore, Mozaicul lingvistic dintr-un roman arab și încercările la care e supus traducătorul
Articolul următorPeter Sragher, Dragostea este umbra unei atingeri

Lasă un răspuns