Pantalon paga per tutti. Din nou despre „scandalul Cantemir”

|Nr. 09, Retraducere, Revista de Traduceri Literare

Ultima oară când am luat cuvântul în public, am atras atenția asupra implicațiilor nedrepte ale unor fapte dosnice din cultura română. Se discuta despre republicarea Istoriei creșterii și descreșterii Curții otomane a lui Dimitrie Cantemir[1], dar criticile nu se concentrau – așa cum era de așteptat – pe eliminarea numelui lui Dan Slușanschi, adevăratul editor, din pagina de gardă. Erau îndreptate asupra traducerii Ioanei Costa, considerată a fi o „diortosire”…