[VIDEO] – Premiile Filialei București – Traduceri Literare (FITRALIT) – USR – 2015

0
329

În mod profesionist, din 2013 încoace, Filiala București – Traduceri Literare a „Uniunii Scriitorilor din România“ și-a premiat colegii de breaslă cu merite aparte în traducerea literară și, în premieră, în retroversiune literară pentru cărți apărute în anul 2014.

De ce profesionist?!? Pentru că întreg procesul de alegere a premianților s-a desfășurat cinstit, onest, fără nici un dubiu care ar putea plana asupra unor aranjamente de culise sau considerente de natură socială, a stării de sănătate a premiantului. Traducătorii literari care au trimis cărți la Filiala noastră n-au știut care sunt membrii din juriu ce le supun analizei traducerile, iar membrii juriului au depus un referat scris cu rezultatele muncii lor. În cazul unor limbi necunoscute de către membrii juriului, s-a apelat la aşa-numite referate externe. Astfel, s-au putut alege cei mai buni dintre cei buni.

La Primăria sectorului 2, am fost primiți ca în fiecare an în Sala de Festivități – ce-i drept fără primar, fără președintele USR, ambii abesenţi motivat, în schimb a luat parte la festivităţi vicepreședintele executiv, dl. Varujan Vosganian și vicepreședintele Gabriel Chifu și organizatorul evenimentului din parte USR, dl. Aurel Maria Baros – Președintele Filialei București – Proză – sală primitoare, împodobită cu flori, care s-a umplut până la refuz cu circa 300 de participanți.

Filiala noastră a realizat diplome cu o estetică aparte. În ele s-a integrat noua siglă a Filialei, iar diplomele au fost înrămate printr-un paspartu cu geam antireflex și, suplimentar, cu o ramă sobră.

Pentru ceremonia de înmânare a diplomelor, am solicitat ca un specialist al limbii-sursă, de fiecare dată referentul volumului tradus, să facă o laudatio, iar apoi premiantul să dea un răspuns la primirea premiului.

Juriul a decis acordarea a patru premii, dintre care unul a fost conferit cu sprijinul financiar al Primăriei sectorului 2, cu care am și început ceremonia rezervată Filialei noastre.

Dl. Prof.univ. dr. Constantin Geambașu a primit Premiul Cartea Anului pentru traducerea din limba polonă a volumului Alexander Wat. Secolul meu. Confesiunile unui intelectual european. Convorbiri cu Czesław Miłosz, Editura Humanitas, 2014. Dna Antoaneta Olteanu – șefa Catedrei de Rusă și limbi slave de la „Universitatea din București”, bună cunoascătoare a limbii poloneze, a susținut laudatio, iar dl. Constantin Geambașu a răspuns. Doamna Georgescu, din partea Primăriei sector 2, a înmânat o diplomă și un trofeu din partea autorității locale.

Al doilea premiu acordat a fost Premiul Opera Omnia. Premiul a revenit hispanistului și poetului Sorin Mărculescu, printre altele, traducătorul operei integrale a lui MIguel de Cervantes într-o limba română aleasă, care respectă totodată şi spiritul limbii sursă, spaniola. Pe de altă parte, să nu uităm că în operele lui Cervantes sunt mii de versuri, pe care dl. Sorin Mărculescu le-a tradus respectând metrul, într-un efort cu totul remarcabil..

Pentru opera sa întinsă pe o perioadă de peste 50 de ani, cu merite deosebite pentru cultura română, dar şi pentru limba română, Filiala București – Traduceri Literare l-a cinstit pe acest mare traducător. Eforturilor sale i se și datorează actuala titulatură a Filialei noastre TRADUCERI LITERARE, care se regăseşte din mai 2013 în Statutul USR.

Dl. Sorin Mărculescu n-a putut onora decernarea premiului din motive de sănătate, dar ne-a scris că dorește ca suma ce revine premiului său să fie folosită pentru „Revista de Traduceri Literare”, care a început să apară cu o frecvență lunară din data de 19 octombrie 2015 și care se poate lectura pe site-ul nostru. Acest gest de generozitate este dezvăluit pentru întâia oară acum și aici.

Al treilea premiu, Cartea Anului, a fost decernat lui Adrian G. Sahlean din Boston, SUA, care a venit special la București !!! pentru acest eveniment. Cartea premiată este Migălosul cronofag, editura Mașina de scris, 2014 a criticului literar Alex. Ștefănescu. Un masiv și impresionant, dar deosebit de pertinent studiu despre traducerea și traductibilitatea lui Eminescu în limba engleză precede traduceri incredibile ale operei marelui nostru poet de la Ipotești. Dl. Adrian G. Sahlean are curajul să pună în paralel 6 variante în limba engleză a traducerii LUCEAFĂRULUI, din care rezultă că unii traducători mult lăudați au sărit!!! strofe întregi din opera poetică de vârf a lui Eminescu. O carte deosebită, cu o grafică specială, gândită tot de către autor, îngrijită cu acribie și atenție de Domnița Ștefănescu. Laudatio a fost făcută de către George Volceanov, universitar și sheakespearolog, la care dl. Adrian G. Sahlean a răspuns.

Premiul a fost acordat cu sprijinul „Fundației Regina Maria”, personal a dlui Wargha Enayati, președintele acesteia. Să amintim aici că în ultima săptămâna „Fundația Regina Maria” a contribuit financiar la transportarea a 3 răniți în Israel și a unui rănit în Germania, de asemenea la invitarea unei somități în domeniul arsurilor din Israel, pentru a ajuta la vindecarea victimelor groaznicului incendiu de la clubul Colectiv.

Din nefericire, total neavenit și indecent pentru o manifestare de ținută, au venit proteste din public, care au criticat vocal faptul că am decernat un premiu pentru texte în limba engleză. Radu Voinescu, Președintele Filialei București – Critică eseistică şi istorie literară s-a declarat împotrivă, chiar s-a scandalizat vizibil şi zgomotos, susținut viguros de dl. Mihai Zamfir, proaspăt premiat de domnia-sa. Nu am înțeles, cum nici dl. Mircea Martin nu a înțeles într-o discuție ulterioară, și cum foarte mulți n-au înțeles din sală, lipsa de civilitate, dar și lipsa de argumente a preopinentului. Această carte ar fi putut fi premiată și de Filiala dlui Radu Voinescu pentru remarcabilul studiu despre retroversiunea literară, nota bene, scris în limba română!, fiind unul dintre puținele existente, la astfel de dimensiuni și valoare, pe piața literară românească. Considerăm intervenția sa de natură cazonă, neargumentată și nelalocul ei.

Și pe viitor Filiala București – Traduceri Literare va premia retroversiuni literare valoroase, deoarece ele înseamnă lucrul cu limba-sursă, româna și limba-țintă. Totodată, retroversiunile literare se constituie într-o promovare a literaturii și culturii românești peste hotare, așa cum a făcut dl. Adrian G. Sahlean fără ajutor din țară, cu răbdare și acribie, în ultimii douăzeci de ani, luptându-se pentru recunoașterea lui Eminescu în secolul 21 în SUA, lucru care nu este defel ușor, dar, în primul rând, nu la îndemâna oricui.

Last bun not least, Premiul Special a revenit dlui Prof.univ.dr. George Grigore pentru traducerea filosofului arab Ibn Țufayl în ediție bilingvă Hazz bin Yaqzan sau din tainele înțelepciunii răsăritene, Biblioteca Medievală, editura Polirom, 2014, o lucrare de filosofie aparte din Evul Mediu. Încă una din multele traduceri de o valoare deosebită din limba arabă cu care ne încântă dl. George Grigore, care are nu numai meritul de a fi un traducător virtouz, ci şi acela de a crea o pepinieră de traducători literari de valoare în jurul Centrului de Studii arabe de la „Universitatea din Bucureşti”, la fel cum dl. Constantin Geambaşu formează traducătorii literari care să preia ştefeta. 

Dl. dr. Christian Tămaș,cercetător în domeniul ştiinţelor umaniste de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași, arabist important de la noi din țară, a venit special la București!!!, pentru a face laudatio acestei lucrări, cu o intervenţie valoroasă, la obiect, scoţând în relief meritele incontestabile ale acestei traduceri, la care dl. George Grigore a răspuns.

Un regal, și în acest an, Premiile noastre.

Vizionare plăcută.

înregistrarea și prelucrare – Victor Potra.

Lasă un răspuns