Florentina Vişan – pasiunea electrizantă pentru cultura chineză

0
798

A discuta despre profesorul Florentina Vişan presupune a parcurge, într-o bună măsură, istoria Catedrei de limba chineză a Universităţii din Bucureşti, unde îşi desfăşoară activitatea încă din anul 1978. Se fac curând patruzeci de ani de când doamna profesor Florentina Vişan s-a dedicat formării studenţilor – viitori specialişti în limba şi cultura chineză –, dar şi unei prodigioase activităţi de cercetare ştiinţifică şi de traducere.

Luminița Bălan
Luminița Bălan

Munca sa la catedră a început însă cu mult înainte de acest an, mai precis în 1971, la Şcoala Generală nr. 128, unde, vreme de şapte ani, a predat limba chineză copiilor din clasele primare şi gimnaziale. Aşadar, însumând toate aceste date, constatăm că perioada în care profesorul Florentina Vişan a activat, formând cunoscători ai limbii chineze, cultivându-le învăţăceilor săi pasiunea pentru carte şi dorinţa de a fi mai buni, de a ţinti mai sus, este, în fapt, mult mai lungă.

Mulţi dintre cei care au început studiul limbii chineze cu Domnia Sa îi datorează pasiunea pentru această limbă, pentru cultura chineză, iar printre aceştia mă număr şi eu. Practic, destinul meu a fost marcat profund de personalitatea doamnei profesor Florentina Vişan. Am cunoscut-o încă din clasele primare, când, ca proapăt absolvent al Facultăţii de Limbi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti, a fost repartizată ca profesor de limba chineză la şcoala unde învăţam eu. Eram în clasa a II-a când am început să aflu despre sunetele melodioase ale limbii chineze, despre semnele misterioase cu care scriu chinezii, despre nenumăratele povestiri şi legende pe care ni le prezenta doamna profesoară. Era tânără, fermecătoare, veselă, plină de viaţă. Frumoasă. Aşa am început să aflu, sub îndrumarea sa, poveşti minunate despre China, despre chinezi, despre obiceiurile şi tradiţiile lor. Verva cu care ne împărtăşea ceea ce ştia, pasiunea pe care o avea pentru această cultură erau de-a dreptul electrizante. Nu puteai decât să-ţi doreşti să vină mai repede ora următoare, ca să afli mai multe lucruri despre o lume misterioasă şi fascinantă.

Cam aşa am început eu să mă apropii de limba chineză, fără să ştiu, la vremea aceea, că această doamnă profesoară îmi va deveni, peste ani, mentor, coleg de catedră, prieten de nădejde.

Dacă încercăm să evocăm aici contribuţia Florentinei Vişan la dezvoltarea sinologiei româneşti, participarea la promovarea culturii chineze în România, aportul la formarea a numeroase generaţii de absolvenţi, spaţiul acestui articol se dovedeşte a fi mult prea limitat, iar acest lucru se întâmplă, pe de-o parte, datorită personalităţii sale complexe, erudiţiei sale, iar, pe de altă parte, datorită activității deosebit de bogate şi realizărilor pe multiple paliere – didactic, ştiinţific, cultural. Dintre acestea, mă tem că nu voi putea prezenta aici decât o foarte mică parte.

Mai întâi de toate, trebuie amintit că, pe parcursul acestor decenii, activitatea doamnei profesor la catedra de la Universitatea din Bucureşti a implicat susţinerea unui număr însemnat de cursuri fundamentale, precum cursul de lingvistică chineză, cursul de filozofie chineză, de antropologie, cursul de literatură chineză, de traducere sau cursul de istorie a mentalităţilor, ca să amintim doar câteva. Multe dintre acestea au fost iniţiate de Domnia Sa, au beneficiat de suportul unui curs, de materiale didactice elaborate pentru întâia oară în România, materiale care au încercat să acopere, în primul rând, gramatica limbii chineze (morfologia şi sintaxa), dată fiind specializarea doamnei profesor ca lingvist, căci Florentina Vişan a fost continuu conştientă de rolul său de întemeietor, fiind o deschizătoare de drumuri.

Volum de studii, omagiu profesoarei Florentina Vișan
Volum de studii, omagiu profesoarei Florentina Vișan – editori Luminița Bălan și Mugur Zlotea

Setea permanentă de cunoaştere, de explorare a unor domenii şi tematici noi, nevoia de abordare interdisciplinară au determinat-o să nu se oprească la o specializare strictă, ci să extindă gama cursurilor speciale sau opţionale, între care se înscriu cele de limba chineză veche, estetică, poetică, filozofie, teoria şi practica traducerii. Astfel, Florentina Vişan a deschis direcţii noi de cercetare, care ulterior au fost urmate de studenţii formaţi de Domnia Sa în vederea specializării, pentru studii doctorale.

Preocuparea necontenită pentru perfecţionare, pentru îmbunătăţirea metodelor de predare şi introducerea unor modele teoretice noi, racordate la metodele moderne de studiu reprezintă doar câteva dintre coordonatele principale ale activităţii de la catedră.

Interesul doamnei profesor Florentina Vişan pentru cultura chineză este extensiv, fapt dovedit de tematica variată pe care a abordat-o de-a lungul anilor, nu doar la cursurile predate, ci şi în zecile de articole în publicaţii de prestigiu, studii, conferinţe şi prelegeri susţinute în ţară şi în străinătate. Pe parcursul anilor în care a deţinut funcţia de director al Departamentului de Limbi Orientale din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Florentina Vişan a pus bazele revistei Tradiţii în dialog, în care se reunesc studii importante din sfera orientalisticii româneşti, aparţinând profesorilor din departament, dar şi doctoranzilor.

În postura de director al Şcolii doctorale de „Studii Literare şi Culturale”, funcţie pe care a deţinut-o vreme îndelungată, Florentina Vişan a contribuit la formarea unor tineri specialişti, pe care i-a îndrumat în deprinderea celor mai noi metode de cercetare ştiinţifică în discipline legate de lingvistică şi studii culturale. Sprijinul acordat tinerilor colegi, doctoranzilor, ajutorul generos au contat enorm în formarea intelectuală şi profesională a fiecăruia. De asemenea, Florentina Vişan a fost iniţiatorul a numeroase evenimente academice, fiind o prezenţă extrem de activă în viaţa ştiinţifică şi culturală din mediul universitar.

Totodată, trebuie amintită contribuţia sa prestigioasă în sfera traducerii. Traducerile, însoţite de un bogat aparat critic şi studii introductive remarcabile, ale unor opere din cultura clasică chineză, precum Analecte de Confucius sau cartea filozofului Lie Zi (la care este coautor), reprezintă repere fundamentale pentru oricine îşi doreşte să cunoască mai bine valorile culturale ale Chinei. De asemenea, Florentina Vişan a realizat o antologie de poezie clasică chineză, în care poemele traduse sunt adevărate bijuterii – rod nu doar al priceperii sinologului, excelent cunoscător al limbii chineze, dar şi al harului poetic cu care a fost înzestrată.

Aceleaşi atribute se dezvăluie şi în traducerea unor lucrări din literatura chineză contemporană, cum ar fi romanul Broaşte de Mo Yan sau Regele şahului de A Cheng. Remarcabile sunt şi traducerile unor studii ale sinologilor europeni, cum ar fi Filozofia chineză de Max Kaltenmark, Istoria gândirii chineze de Anne Cheng şi Istoria culturală a Chinei, de C.P. Fitzgerald (acestea două din urmă fiind traduse în colaborare), care au reprezentat, de-a lungul timpului, importante surse bibliografice pentru cei care studiază civilizaţia chineză.

Prin întreaga sa activitate, deosebit de bogată, în plan academic şi cultural, prin contribuţia fundamentală la dezvoltarea şcolii româneşti de sinologie, doamna profesor Florentina Vişan reprezintă cel mai prestigios sinolog român, deschizător de drumuri şi călăuzitor al tinerelor generaţii de specialişti.

Se cuvine să-i transmitem, pe această cale, la împlinirea vârstei de șaptezeci de ani, cele mai călduroase urări de sănătate şi putere de muncă în continuare, alături de recunoştinţa profundă pe care i-o purtăm noi, cei care am avut şansa unei mari întâlniri care ne-a marcat destinul.

Lasă un răspuns