Marie Feryna, Înaintea aneantizării

0
257

Născută în 1993, poeta și jurnalista Marie Feryna este cea mai tânără dintre tinerii, dinamicii, talentații și entuziaștii autori din cadrul cercului format în jurul tinerei, dinamicei și entuziatei reviste literare pragheze Psí víno (Vița sălbatică) și care îi mai cuprinde pe Olga Pek, Alžběta Stančáková, Ondřej Buddeus și Ondřej Hanus. Repetiția epitetelor de mai sus în contextul dat nu este întâmplătoare și nici măcar pleonastică: cei cinci redactori-autori sunt foarte greu de comparat între ei, pe de o parte fiindcă talentul, dinamismul și entuziasmul sunt necuantificabile, pe de altă parte din cauză că (sau datorită faptului că, luați-o cum vreți,) ar fi greu de găsit cinci autori cu stiluri și personalități mai diferite. Ceea ce, de altfel, reprezintă unul dintre elementele care asigură un echilibru dinamic în activitatea și managementul revistei și, în ultimă instanță, succesul acesteia.

Traducere și prezentare de Mircea Dan Duță
Traducere și prezentare de Mircea Dan Duță

Vom înțelege, așadar, că unicul factor cuantificabil, „măsurabil”, așadar, căruia i se poate aplica în mod legitim și logic un superlativ relativ atunci când se încearcă o comparație între membrii colectivului de la Vița sălbatică, este vârsta; în concluzie, ne putem permite un singur cel mai, iar „titulara” sa este Marie Feryna: cea mai tânără dintre redactorii revistei. În rest, la „absolute” – liber: toți sunt, în felul lor, foarte talentați, dinamici și entuziaști, fără ca vreunuia dintre ei să i se poată aplica, la vreunul dintre capitolele menționate, buclucașul, dar adesea atât de invidiatul superlativ relativ.

Prin urmare, unica cel mai pe care ni-l putem permite în contextul Viței sălbatice a început să cocheteze cu poezia la vârsta de cincisprezece ani; textele pe care le-a scris în timpul celui de-al șaisprezecelea și al șaptesprezecelea an de viață au fost publicate în Almanahul neodecadenței (2012), în ediția din 2013 a publicației Kalmanah și în revistele Vedneměsíčník și Světlik, cele din al optsprezecelea și al nouăsprezecelea în magazinul Partonyma. Ar putea părea paradoxal, dar această perioadă, marcată de atașamentul profund față de forma fixă și versul clasic, ia sfârșit odată cu intrarea autoarei în al treilea deceniu de viață. Ultimele poeme tributare acestei „epoci neodecadente” din creația sa au apărut în primul număr al revistei Tvar din anul 2014. Din anul 2013, Marie Feryna se dedică, în principal, cercetării limbajului dintr-o multiplă perspectivă: funcțională, grafică, sonoră, ceea ce a avut drept consecință previzibilă trecerea la versul liber.

Fragmentele selectate fac parte din volumul de debut al autoarei. Ciclul de poezii schizofrenic (cum îl numește Marie) Pâlc încheie prima parte a volumului, care se intitulează Purgatoriul plin de muci și reprezintă pregătirea pentru subcapitolul Față de limbaj, care îl continuă pe plan ideatic și reprezintă prin excelență ideea de confruntare. Subcapitolul Pâlc, în principal prin finalul său, întruchipează o atitudine care nu mai poate fi schimbată și care duce în mod inevitabil spre confruntare. Partea finală, intitulată Scobitură, urmează subcapitolului „confruntativ” Față de limbaj, pe care îl continuă, și întruchipează insuccesul confruntării, completat de ideea de descompunere, resemnare și degenerescență. Autoarea a scris cea mai mare parte parte a textelor aici prezente cu gândul la unii dintre prietenii săi, majoritatea ei înșiși poeți, cărora poemele respective le-au fost dedicate.

Před setřenímÎnaintea aneantizării
Jiří Feryna
„Sežer vše, co víš,
abys své přísahy zbavil plen
otcovsky přiložených.“
„Devorează tot ce știi,
pentru a-ți izbăvi jurămintele de scutecele
părintește legate.”
Yvozhřené předpeklíPurgatoriul plin de muci
Každý pramen černého příčesku
jehož zakořeňování se vymklo zákonům přijetí
je protkaný otcovstvím
které namísto odpovědnosti znamená pouze vinu za oči
Žádný oheň, žádná dlaň
malé tmavé picky
Fiecare dintre șuvițele meșei negre
care au prins rădăcini sustrăgându-se legilor acceptării
este interconectată cu paternitatea
care în loc de responsabilitate înseamnă numai vina ochilor
Nici tu flăcări, nici tu palme
mici cuptorașe negre
Jejich hovoryConvorbirile lor
cepeněly nohy
věty oddělovali mrkáním
a zaklínali tajným jazykem
z něhož dosud rozluštili jen
had, hadr, dráp, pád
tušili hrad, nenašli
pak už jenom psali
krs krs krs
(imperativ řinoucí se)
Ústavy pracně zkoumaly
mlčenou syntax jejich hovorů
chaos zvaný odbíjená s neurčitky
Po jednom zvláště překotném mlčení
zachytili trn
poslední indicia
která je měla odradit

naše slovesa nesmí být rozluštěna!

had, hadr, dráp, pád, trn, krs
že i trn by se ustrnul
picioarele au înțepenit
au separat propozițiile clipind
și au blestemat într-o limbă necunoscută
din care până acum au descifrat numai
năpârcă, cârpă, carp, card, cad
bănuiau că și țarc, dar nu s-a confirmat
pe urmă n-au mai făcut altceva decât să scrie
rinp, rinp, rinp
(imperativ scurgându-se)
Institutele au cercetat în mod laborios
sintaxa tăcută a convorbirilor lor
haosul numit volei cu formele verbale nedefinite
După o tăcere neobișnuit de grăbită
au înregistrat cuvântul spin
ultimul indiciu
menit să-i descurajeze

verbele noastre nu pot fi descifrate!

năpârcă, cârpă, carp, card, cad, spin, rinp
că până și spinul s-ar putea pietrifica
Dva páry očí Vzdálenost
nutně vyjádřená časem
Uplanul okamžik
vypěstěné slovo
Două perechi de ochi Depărtarea
exprimată în mod necesar în funcție de timp
Momentul s-a scurs
cuvântul șlefuit
Vyprovodí aby zamkl
Za oknem
deset dvacet
plíce
Nejblíže paty

Špičkám nezamčeno
Îl conduce ca să încuie ușa
În spatele ferestrei
zece douăzeci
plămânii
Cel mai aproape sunt călcâiele

Pentru vârfuri nu este încuiat
Marie Feryna, Înaintea anmeantizarii, volum de poezie
Marie Feryna, Înaintea anmeantizarii, volum de poezie
Příprava Křtinám barvy
Přijeli jeho vojáci
Mrkají pochvy mečů
Zrak přes rameno sirka
Král

Žer oheň Kotrmelce
Konopí Kotec přivázaný
Okolo pije rota

Za rohem málo
málo oliv
Ne pregătim pentru a sărbători Botezul culorii
Au venit soldații lui
Tocurile săbiilor fac cu ochiul
Privirea peste umăr chibritul
Regele

Să înghiți flăcări Tumbe
Cânepă Cușcă priponită
Prin apropiere bea tot regimentul

După colț nu-s îndeajuns
nu-s îndeajuns măslinele
Čí to byl nápad
Hospodyně
Neviděl jakživ takovou řeku
přímo proti dveřím
police s komínky
složených kostižerných svetrů
Pak už bylo zcela jedno
že pravidelně mění květiny
Cine a venit cu ideea
Stăpâna casei
În viața lui n-a văzut un asemenea râu
exact în dreptul ușii
rafturi cu teancuri
de pulovere nocive frumos împăturite
Apoi nici n-a mai contat
că schimba periodic florile
GenezeGeneză
Dostatečně dlouhou dobu předtím
než se na ni vydal
prosnil:
Prach
který zbyl po posledních úpravách sochy
a z nevysloveného důvodu
nebyl uklizen
se zformoval do víru
jenž se postupně rozšiřoval tak
že se jejich pohledy nikdy nesetkaly
Vepř
přerůstající v tu dobu
svůj nevelký chlív
aby taky ne
zbytky šly vždy k němu
a není lačnějšího tvora
než špinavého selátka
neustále drhl o stěnu
kteroukoli částí kypícího těla
o níž si myslel
že ji lze nadrtit
pro zachování chlíva
než najde lepší
a účinné řešení
Také se teď velmi často
opíral o věci
pečlivě ohmatával cokoli
co projevovalo známky nerovnosti
Myslel si
že už pokoj zná
Ale pak si vysušená hlava filosofova
vyměnila místo se svícnem
a vše vrhalo docela jiné stíny
ovšem se stále stejným výsledkem:
Voli si libují ve vikvi
Klika a zvenčí vyviklat
Úhelným kamenem chaosu je zápis
Cu suficient de mult timp înainte
de a porni spre ea
a avut un vis:
Praful
rămas după ultimele retușuri ale statuii
și care din motive nedefinite
nu a fost îndepărtat
s-a întrupat într-un virus
care treptat s-a răspândit atât de mult
încât privirile lor nu s-au întâlnit niciodată
Porcul
care între timp crescuse
de nu mai avea loc în cotețul nu prea încăpător
cred și eu
doar avea parte de toate resturile
și nu există creatură mai lacomă
decât godacul cel murdar
se freca toată ziua de zid
cu acele părți ale corpului
despre care credea
că puteau fi pulverizate
pentru ca el să mai încapă în coteț
până avea să găsească o soluție
mai bună și mai eficientă
De asemenea, se proptea adesea
de lucrurile din jur
pipăia cu atenție orice
părea să prezinte asperități
Credea
că de-acum își cunoștea camera
Dar după aceea capul mumificat al filozofului
și-a schimbat locul cu acela al candelabrului
iar acum toate aruncau cu totul altfel de umbre
însă efectul rămăsese același:
Boii-n față se răsfață în fâneață
Clanța și să clatini iară din afară
Piatra unghiulară a haosului este înscrisul
Myš ze sebe nevypotíšȘoarecele din tine nu se elimină prin transpirație
Jediné – vdupané
vykusuje piští šikuje
perští lučištníci svými šípy
dokázali zastínit slunce
a teď v jejich čele
jediná malá mokrá myš
kluzká dokud nezaschne
jedině malá mokrá myš
umožní plně pochopit rozdíl
mezi koutem a pokojem
nemluvě o závěrečném
o nevyhnutelném splynutí
(o tom radši ani nemluvě)
Toată ziua tropotește
crâmpoțește chițăie mărșăluiește
arcașii persani întunecau soarele
cu săgețile lor
iar acum în fruntea lor
doar un șoarece mic și murat
alunecos până când i se va usca blana
doar un șoarece mic și murat
te poate ajuta să înțelegi complet diferența
dintre un colț și o cameră
ca să nu mai vorbim despre inevitabila
contopire finală
(despre asta mai bine să nici nu vorbim)

Lasă un răspuns