Convocator

0
768

Adunarea Generală a Filialei București-Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei București-Traduceri Literare, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei București-Traduceri Literare, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 26 martie 2023, ora 11.30, la sediul USR sus-menționat, în Sala de Consiliu.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023;
  2. Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR;
  3. Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;
  4. Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028;
  5. Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;
  6. Trecerea la vot, după cum urmează (20 – 30 minute):
  7. – Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
  8. – Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;
  9. – Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
  10. – Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei.

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, sediul USR sus-menționat, până la data de 21 martie 2023, ora 11.30.

Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.  

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 26 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie 2023, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

București, 24 februarie 2023

Președintele Filialei București-Traduceri Literare,

Peter Sragher

Articolul precedentDesconsiderarea traducătorului literar
Articolul următorPeter Sragher, Raport de activitate 2018-2023

Lasă un răspuns