Proces-Verbal: Încheiat azi, 19 octombrie 2015 la Adunarea Generală Extraordinară a Filialei București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România

2
976

Președintele Filiale București – Traduceri Literare (numită în continuare FITRALIT) a convocat o Adunare Generală Extraordinară a FITRALIT în sesiune extraordinară pentru data de 19 octombrie 2015, orele 17:30 în conformitate cu art. 33 al Statutului USR, care a avut loc la „Biblioteca Metropolitană București“, Sala Mircea Eliade, str. Tache Ionescu nr. 4.

Motivul acestei convocări a fost atât prezentarea activității sale, cât și a Comitetului  de Conducere a Filialei de la alegerile desfășurate în data de 16 septembrie 2013, cât și lansarea oficială a Revistei de Traduceri Literare, editate de FITRALIT.

Președintele FITRALIT ia cuvântul și vorbește despre dificultățile ridicate de crearea website-ului care în cele din urmă a fost realizat cu succes, după circa o lună și jumătate de muncă, fiind inaugurat pe data de 19 septembrie 2015 cu adresa: http://www.fitralit.ro, odată cu noua siglă a FITRALIT și a unei noi adrese de e-mail, și anume: contact@fitralit.ro.  În cadrul acestui website al FITRALIT există mai multe capitole, și anume o prezentare generală a FITRALIT, Despre noi, apoi se publică Statutul USR,  avem capitolul Colocvii, după care urmează Revista, dar și elemente utile pentru membrii FITRALIT, cum ar fi modalitatea de contact, Cum poți plăti cotizația etc. În cadrul website-ului se găsesc informații despre membrii FITRALIT, premii, evenimente, apariția unor cărți recent traduse etc. Mai multe detalii pot fi vizualizate în mod direct la adresa de web sus-menționată.

Filiala se poate mândri că, în doi ani, a organizat, într-o colaborare excelentă cu „Biblioteca Metropolitană București“, nu mai puțin de 16 ediții ale „Colocviilor de Traduceri Literare“, ultima dintre ele fiind una cu participare internațională, și anume a dlui Prof.Hon.Dr. Rainer Schubert de la Viena, traducătorul în limba germană a lucrării filosofice Die transzendente Zensur (Cenzura transcendentă) de Lucian Blaga, Frank & Timme Verlag, Berlin, 2015. În primul număr al Revistei de Traduceri Literare – ce se găsește și poate fi citită pe website-ul nostru, se poate lectura un interviu în exclusivitate cu traducătorul operei filosofice a lui Lucian Blaga, atât în limba germană, cât și în limba română. „Colocviile de Traduceri Literare 16“ pot fi vizionate integral pe website-ul nostru, unde poate fi ascultat și un amplu interviu cu dl. dr. Rainer Schubert, acordat dnei Mihaela Helmis, realizatoare la Radio România Actualități, difuzat la radioul public  în data de 26 septem-bire 2015.

Filiala București – Traduceri Literare a organizat nu mai puțin de 6 ediții ale „Colocviilor de Traduceri Literare“ cu participare internațională, invitând să participe la dezbateri personalități marcante din Austria, Rusia, Turcia și Finlanda.

FITRALIT are girul unor institute culturale și al unor instituții din țară, împreună cu care a organizat alte manifestări culturale care au de a face cu traducerea literară:

  1. FITRALIT, prin Președintele ei, a conceput și co-organizat prima ediție a Festivalulului Internațional de Slam & Sound Poetry, primul de acest gen de la noi din țară,  împreună cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu“ din Craiova, bucurându-se de sprijinul următorilor parteneri: Institutul Polonez de la București, Goethe-Institut București, Institutul Maghiar Balassi – București, Istituto Italiano di Cultura – Bucarest, Danske Arts Fund și Bundeskanzleram Kunst und Kultur – Österreich;
  2. A coorganizat, împreună cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București, Departamentul de Filologie rusă și slavă, în 2013, participarea Rusiei, ca invitat oficial la Târgul de carte Gaudeamus – noiembrie 2013, atât la București, cât și la Craiova;
  3. A organizat în 2014 evenimente împreună cu Institutul Polonez de la București, cu Institutul Balassi – București și cu Ambasada Finlandei.

FITRALIT a reușit în scurt timp astfel să fie agreată ca partener a unor instituții internaționale cu prezență la București și chiar cu ambasade.

În raportul de activitate s-a menționat faptul că FITRALIT a propus și trimis 3 traducători la FILIT – Iași în anul 2014, și anume pe Antoaneta Olteanu, Luminița-Voina-Răuț și George Volceanov. Președintele FITRALIT, în 2014, iar Marius Dobrescu, în 2015, au participat ca invitați la FEST LIT Cluj-Napoca. Astfel, s-a reușit ca opiniile unor membri ai noștri să se facă auzite și în afara Bucureștiului.

S-au prezentat informații despre faptul că a fost luată decizia de  Conducerea USR – fără a fi informați sau înștiințați Președinții de la Filialele București – de a renunța la sediul Fillialelor București din str. Nicolae Golescu nr. 15, în ciuda faptului că acestea plăteau din fondurile proprii atât chiria, cât și utilitățile. Se pierde astfel un sediu central pe care USR îl închiriase încă din 1973. De acum încolo sediul Filialei București – Traduceri Literare va fi același cu cel al conducerii USR, și anume Calea Victoriei nr. 133. Numerele de telefon vor rămâne aceleași, și anume: 021-311 2523 (Vodafone) și 367 3194 (Romtelecom).

S-a informat adunarea de avertismentul dat în Consiliul USR celor trei președinți de filiale „pentru grave prejudicii aduse imaginii USR“ în 30 martie 2015, și anume Ritei Chiran – Președinta Filialei Sibiu, lui Dan Mircea Cipariu – Președintele Filialei București – Poezie și Președintelui FITRALIT, Peter Sragher. Drept urmare, Rita Chiran și-a dat demisia din USR și din funcția de Președinte a Filialei Sibiu a USR. Între timp, în ședința Consiliului USR din 14 septembrie 2015, Dan Mircea Cipariu a fost suspendat din funcția de Președinte al Filialei București – Poezie, datorită faptului că a dat în judecată USR, până la finalizarea procesului.

În raportul de activitate, s-a menționat faptul că, la preluarea FITRALIT, erau cunoscute doar 65 de e-mailuri, iar la ora actuală se poate comunica cu 131 dintre cei 214 membri prin e-mail.

Trebuie să se găsească și o modalitate mai simplă de anunțare a celor care n-au e-mail, pentru a putea participa activ la acțiunile desfășurare de FITRALIT.

Adunarea Generală a fost anunțată cu privire la premiile oferite de FITRALIT în fiecare an și de dorința Comitetului de Conducere ca mai mulți membri să participe la acțiunile organizate în cadrul Colocviilor, dar și al Revistei de Traduceri Literare, dl. George Volceanov lansând o invitație deschisă traducătorilor literari de a participa la continuarea Revistei prin contribuțiile lor.

Domnișoara Ona Frantz propune ca Revista să aibă un ISSN. Dra Antoaneta Olteanu propune ca pe website să fie trecute datele personale de contact ale membrilor. Aici este o problemă, deoarece sunt unii membri care nu doresc acest lucru. Se va discuta individual cu fiecare membru în parte.

Trebuie menționat faptul că membrii FITRALIT au dezavuat în mod explicit cererea Conducerii USR prin care s-au cerut Filialelor USR bani din cotizațiile membrilor pentru plata cheltuielilor curente ale Uniunii în anul 2015. Membrii FITRALIT consideră că este obligația Conducerii USR – care și-a asumat nu numai prerogative, ci și obligații – să obțină fondurile necesare funcționării activității sale și să nu apeleze la banii cotizanților USR, cu atât mai mult, cu cât are în concesiune o clădire valoroasă, Casa Vernescu, pe care nu a știut să o valorifice în ultimii ani. S-a menționat și că FITRALIT și-a achitat toate obligațiile, plătind din cotizații chiria și utilitățile, împreună cu celelalte Filiale din București, pentru buna sa funcționare în sediul din str. Nicolae Golescu nr. 15.

S-a arătat că, prin buna gestionare a fondurilor, FITRALIT dispune de o sumă suficientă pentru a-și desfășura activitatea, în condițiile existenței unui website și a Revistei de Traduceri Literare, ambele realizate din fonduri proprii.

Se supune votului activitatea de până acum a Președintelui și Comitetului de Conducere a FITRALIT. Membrii votează în unanimitate pentru continuarea Colocviilor, a activității Revistei de Traduceri Literare și se declară de acord cu modul în care s-au utilizat cotizațiile lor.  Este felicitată conducerea FITRALIT pentru toate acțiunile organizate până acum.

Articolul precedentCodul ISSN pentru „Revista de Traduceri Literare“
Articolul următorColocviile de traduceri literare 17 – Vânătoarea regală

2 COMENTARII

  1. Filiala de Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor este fericită să aibă un președinte atât de harnic, atât de prezent în viața literară a țării și în special în sfera traducerilor, atât de competent și de iubitor al acestui domeniu, care a făcut mult, într-un timp scurt, pentru viața Filialei. N-am avut inspirația necesară în ziua când s-a făcut Bilanțul activității conducerii Filialei, dar o idee bună, chiar dacă e mai târziu avansată, trebuie comunicată : propun aici ca Dl Peter Sragher să fie recompensat cu o sumă de bani pe care Filiala și-o poate permite pentru efortul său de care noi ceilalți nu facem decât să profităm. Și asta, pentru ca să știe că-l prețuim și să continuie cu același mare interes să organizeze și noi colocvii și noi reviste.

    • vă mulţumesc, doamnă elena dan.
      este însă o muncă de echipă: fără oameni ca antoaneta oltenau, george volceanov, luminiţa voina-răuţ, tatiana segal şi mulţi alţii nu ar fi posibil nimic.

Lasă un răspuns