Iustin Panța, Intențiile tăcerii / Die Absichten des Schweigens

0
797
Norbert Mappes-Niediek
Peter Sragher © foto Adorian Târlă
Peter Sragher © foto Adorian Târlă

Apariţie inerentă

Acum strada e goală, pustie şi linişte.

Eu treceam pe acolo coborînd obosit.

Şi deodată apar batalioanele de soldaţi

cu fanfara înainte cîntînd.

Nu aveam cum să-i ocolesc

strada era prea îngustă,

m-am retras mergînd înainte cu spatele,

încet, apoi din ce în ce mai grăbit.

Pînă odată, cînd m-am izbit de ceva

(mai tîrziu mi-am dat seama că era

un „ceva“ sufletesc).

Şi am rămas nemişcat, privindu-i

cum se apropie nepăsători (nu mă vedeau)

trecînd prin mine,

pluton după pluton, mărşăluiau în interiorul

unei fiinţe (poate interiorul acesta

era mai încăpător decît strada îngustă).

Înlăuntrul meu duhnea de sudoarea lor animalică

unul chiar a scuipat sec

drept lîngă inima mea de care

nu-mi mai dădeam seama dacă bate sau nu,

fiindcă auzeam doar cadenţa

bocancilor grei.

Iar fanfara cînta, soldaţii cîntau:

„Avem o ţară, o datorie,

O misiune de veacuri de îndeplinit…“

Eu aşteptam. Altceva nu mai era de făcut.

Inhärente Erscheinung

Jetzt ist die Straße leer, öd und still.

Ich ging sie müde hinunter.

Und plötzlich erscheinen die soldatischen Bataillone

mit der spielenden Blaskapelle.

Ich konnte ihnen nicht ausweichen

die Straße war zu eng,

ich ging zurück mit dem Rücken voran,

langsam, dann immer hastiger.

Bis ich auf einmal an etwas stieß

(später merkte ich dass es

„etwas“ Seelisches war).

Und ich blieb unbewegt, schaute sie an

wie sie sich gleichgültig mir nähern (sie sahen mich nicht)

durch mich hindurchgehend,

Zug um Zug marschierten sie im Inneren

eines Wesens (vielleicht bot dieses

Innere mehr Raum als die enge Straße).

In meinem Inneren stank es nach ihrem tierischen Schweiß

einer sogar spuckte frech

gerade neben mein Herz wovon

ich nicht mehr wusste ob es schlägt oder nicht

weil ich nur die Kadenz

der schweren Schnürschuhe hörte.

Und die Blaskapelle spielte, die Soldaten sangen:

„Wir haben ein Land, müssen eine Pflicht,

Eine Aufgabe seit Jahrhunderten erfüllen…“

Ich wartete. Sonst war nichts mehr zu tun.

Răspuns

Ţi se cere răspunsul la întrebarea care înseamnă

cea mai înaltă treaptă dintr-un templu –

fiecare treaptă corespunde unei astfel de întrebări,

iar tu păşind pe ele te îndrepţi spre calea

unei trecute măreţii acum pierdute.

Nu poţi să dai un răspuns

te uiţi stînjenit la cei din jur şi simţi un nod

care ţi s-a încolăcit ca un şarpe în gît

nu poţi vorbi, chiar dacă ştii răspunsul

şi mintea ţi-e limpede

Deci piciorul îţi tremură pe treapta aceasta

şi te cuprinde o oboseală nesfîrşită atunci

cînd vrei să o urci – te tragi speriat înapoi,

mai încerci o dată, încă o dată

dar puterea îţi scade cu timpul.

O singură dată, într-o răscolitoare voinţă

deschizi gura şi spui dintr-o suflare acele cuvinte

răspunsul atît de greu de rostit,

după care cazi istovit fără vlagă.

Iar ceilalţi din jur nu le-au auzit nici acum –

Chiar atunci cînd ai vorbit, o uşă s-a trîntit

Undeva, într-o cameră sau poate

Doar în închipuire.

Antwort

Man verlangt von dir die Antwort auf die Frage die

der höchsten Stufe eines Tempels ist –

jede Stufe entspricht einer solchen Frage

und wennh du sie betrittst strebst du zu

einer vergangenen jetzt verlorenen Majestät.

Du kannst keine Antwort geben

du schaust verlegen auf die Leute um dich und spürst

wie eine Schlange sich um deinen Hals knotet

du kannst nicht sprechen, auch wenn du die Antwort kennst

und dein Geist klar ist.

Dein Bein also zittert auf dieser Stufe

und du wirst von einer unendlichen Müdigkeit erfasst als

du sie betreten willst – du trittst erschrocken zurück,

du versuchst es ein Mal, noch ein Mal

aber deine Kraft nimmt mit der Zeit ab.

Ein einziges Mal, mit einem unbändigen Willen

öffnest du den Mund und sprichst in einem Atemzug jene Worte

die so schwer aussprechliche Antwort,

danach fällst du erschöpft und schlaff hin.

Und die anderen um dich her haben sie auch jetzt nicht gehört –

Grade als du sprachst knallte eine Tür

Irgendwo, in einem Zimmer oder vielleicht

Nur in der Einbildung.

Prima tîlcuire în oglindă

Să-ți înăbuși cîteva gînduri –

de aceea să ai senzația că porți în tine niște cadavre.

Te ridici din pat, faci cîțiva pași prin camera

infestată de o lumină de crepuscul

și privești concentrat podeaua.

Deodată simți nevoia imperioasă de a-ți privi fața,

să știi că exiști,

și privești spre oglindă.

Dar oglinda nu mai este acolo –

cineva a agățat-o de peretele opus

iar tu privești porțiunea aceea de zid unde

odată stătea atîrnată oglinda,

un dreptunghi de zid mai decolorat decît restul peretelui

și chiar crezi că aceea e fața ta –

fără gură,

fără ochi,

numai obraz

fără nici o expresie…

Die erste Entschlüsselung im Spiegel

Einige Gedanken in dir ersticken lassen –

darum hast du das Gefühl du trägst einige Kadaver in dir.

Du erhebst dich aus dem Bett, tust einige Schritte durch

das vom Dämmerlicht infizierte Zimmer

und schaust dir konzentriert den Boden an.

Plötzlich fühlst du das zwingende Bedürfnis dein Gesicht anzusehen,

um zu wissen dass du existierst,

und schaust zum Spiegel.

Aber der Spiegel ist nicht mehr da –

jemand hat ihn an der Wand gegenüber aufgehängt

und du schaust dir das Stück Wanda an wo

einst der Spiegel hing,

ein Wandrechteck blasser als der Rest der Wand

und du glaubst sogar dass es dein Gesicht ist –

ohne Mund,

ohne Augen,

nur Wange

ausdruckslos…

A doua tîlcuire în oglindă

Să urăști din toată ființa ta,

din toate vintrele tale,

să scrâșnești din dinți și să-ți muști buzele pînă la sînge,

„Allez, rien n’est meilleur à l’âme

Que de faire une âme moins triste“,

Sentimentul tău să fie mai tenebros decît iadul,

Să te plimbi turbat, gelos înveninat prin cameră

agitîndu-ți privirea peste toți pereții camerei

(o minune că ei mai rezistă nedărîmați în fața

privirii tale demolatoare)

să-ți rotești privirea furioasă, ca zmeul buzduganul,

pînă cînd ele deodată se opresc, haìne, în oglindă.

Și te privești.

Și te privești. Și te privești. Și observi că semeni binișor

cu cel pe care-l urăști, da, da, chiar și pomeții obrajilor

culoarea ochilor, nasul…

Da, ești leit acela pe care-l urăști, îl urai – îți șoptești duios –

Acum îl iubești. Ești îndrăgostit nebunește

de el.

Die zweite Entschlüsselung im Spiegel

Du sollst mit deinem ganzen Wesen hassen,

mit deinem ganzen Gekröse

du sollst mit den Zähnen knirschen und dir die Lippen blutig beißen,

„Allez, rien n’est meilleur à l’âme

Que de faire une âme moins triste“

dein Gefühl soll finsterer als die Hölle sein,

du sollst rasend, eifersüchtig, bitterböse durch das Zimmer laufen

deinen aufgeregten Blick auf alle Wände des Zimmers

(ein Wunder dass sie nicht in Trümmern liegen vor

deinem zerstörenden Blick liegen)

du sollst deinen Blick zornig schweifen lassen wie das Ungeheuer

seinen Streitkolben,

bis er auf einmal im Spiegel hasserfüllt einhält.

Und du schaust dich an.

Und du schaust dich an. Und du schaust dich an. Und du bemerkst dass du

ein bisschen mit dem den du hasst, ja, ja, sogar die Backen

die Augenfarbe, die Nase ähnelst…

Ja, dass du genau dem gleichst den der du hasst, hasstest – du flüsterst dir liebevoll zu – jetzt liebst du ihn. Du bist wahnsinnig in

ihm verliebt.

Inel de logodnă

Inelul de logodnă a intrat în carnea degetului inelar,

pătrunde acolo tot mai adînc.

Cu timpul a început să nu se mai vadă,

carnea tot mai bătrînă

acoperă metalul preţios.

Totuşi îl simt – strîngînd osul dur al degetului

şi strîns încolăcit pe şira spinării.

Oare cum o fi ajuns pînă acolo? Şi cînd?

Vom putea spune vreodată că inelul nu mai există

doar pentru că l-a acoperit o bucată de carne?

Ah, cum mă mai chinuie şira spinării!

Verlobungsring

Der Verlobungsring hat sich in das Fleisch des Ringfinger gegraben,

er dringt dort immer tiefer ein.

Mit der Zeit konnte man ihn nicht mehr sehen,

das Fleisch das immer ältere Fleisch

bedeckt das edle Metall.

Und doch fühl ich ihn – den harten Knochen des Fingers einquetschend

und eng um die Wirbelsäule geschlungen.

Wie ist er bis dorthin gelangt? Und wann?

Werden wir jemals sagen können dass der Ring nicht mehr existiert

nur weil er von einem Stück Fleisch bedeckt ist?

Oh, wie mich die Wirbelsäule plagt.

Cortegiu

Pe podul care se lărgeşte sub picioarele dreptului

şi devine ca tăişul unei lame sub păcătos,

trec femei tinere cu chipul bătrîn –

un chip ca o poartă întunecată de biserică de care stă atîrnat

un carton scris: „Biserica este închisă“.

„Nu se poate – vorbeşte una din ele –, viaţa a fost

un lucru atît de frumos ( – a de urît – se răsteşte

o alta din spate ), încît nu cred ca după moarte

să nu ţi se dea ceva în schimb.

„Mda“ – îi răspund fără chef cîteva. „Mda“.

Trec tăcînd mai departe.

O fiinţă le păzeşte nu de alături,

ci din lăuntrul lor, iscodindu-le de după orbite,

ca un paznic neliniştit, prin ferestre.

La capătul podului prima femeie se împiedică;

împinsă din spate, se rostogoleşte preschimbîndu-se

într-un obiect – de fapt stătea încordată,

să se arunce ea însăşi în celălalt obiect.

Cu a doua femeie s-a întîmplat la fel.

La a treia, n-am mai avut curajul să privesc.

Gefolge

Auf der Brücke die sich unter den Füßen des Gerechten breitet

Und sich unter denen des Sünders in eine scharfe Klinge verwandelt

gehen junge Frauen mit einem alten Gesicht vorbei –

ein Gesicht wie ein dunkles Kirchentor an dem auf einem

Pappschild steht: „Die Kirche ist zu“.

„Es ist nicht möglich – spricht eine von ihnen – das Leben war

eine so schöne Sache (– so eine hässliche – blafft eine andere

von hinten) dass ich nicht glauben kann, dass ich nach dem Tod

nicht etwas im Gegenzug kriege.“

„Na ja“ antworte ich ihr lustlos. „Na ja“.

Ich geh schweigend weiter.

Ein Wesen beschützt sie aber es ist nicht in der Nähe,

sondern in ihrem Inneren, bäht sie von jenseits der Augenhöhlen

wie ein unruhiger Wächter, durch die Fenster.

Am Ende der Brücke stolpert die erste Frau;

von hinten geschoben rollt sie und verwandelt sich

in ein Objekt – eigentlich stand sie angespannt,

um sich selbst in das andere Objekt zu werfen.

Mit der zweiten Frau geschah dasselbe.

Die dritte hatte anzublicken hatte ich nicht mehr den Mut.

traducere în limba germană/Übertragung ins Deutsche de/von

Peter Sragher și Norbert Mappes-Niediek

_______________

* Iustin Panța (1964–2001) a absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr“ din Sibiu, apoi Facultatea de Electronică la București. A publicat volumele de poezie Obiecte mișcate (1991), Lucruri simple sau echilibrul instabil (1992), Limitele puterii sau mituirea martorilor (1994, cu Mircea Ivănescu), Familia și Echilibrul indiferent (1995), precum și două cărți de eseu/jurnal/investigație poetică: Banchetul – echilibrul stabil (Editura Albatros, București, 1998) și Manual de gânduri care liniștesc / Manual de gânduri care neliniștesc. O încercare de filosofie poetică, Editura Cartea Românească, București, 2000. Postum i-au apărut volumele: Cealaltă obișnuință, antologie de Dumitru Chioaru, colecția „Poeții Sibiului“, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002) și Intențiile tăcerii, Editura Charmides, Bistrița, 2012, ediție și prefață de Alexandru Uiuiu; volum de debut nepublicat în 1986), ca și Mult înainte de sosirea trenului ea se gândește, 2014, Despre călătoriile sau însingurările mele, Editura Charmides, Bistrița, 2019. Despre prietenia cu Iustin Panța a scris un roman prietenul lui de o viață Alexandru Uiuiu, care se intitulează Iustin, Editura Charmides, Bistrița, 2017. / Iustin Panța bestand die Abitur des Gymnasiums „Gheorghe Lazăr” aus Sibiu (Hermannstadt). Er studierte in Bukarest Elektronik auf der Hochschule. Er veröffentliche folgende die Gedichtände: Bewegte Objekte (1991), Einfache Sachen oder instabiles Gleichgewicht (1992), Die Grenzen der Macht oder die Bestechung der Zeugen (1994, mit Mircea Ivănescu), Die Familie und das gleichgültige Gleichgewicht (1995), sowie auch zwei Essay/Tagebuch/poetische Untersuchungs-Bücher: Das Bankett – stabiles Gleichgewicht (Albatros Verlag, Bukarest, 1998) und Handbuch mit Gedanken die beruhigen / Handbuch mit Gedanken die beunruhigen. Ein Versuch einer poetischen Philosophie, Cartea Românească Verlag. Posthum sind folgende Bände erschienen: Die andere Gewohnheit, Gedichtsammlung von Dumitru Chioaru, Serie „Dichter aus Sibiu”, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 2002), Die Absichten des Schweigens, Charmides Verlag, Bistrița, 2012, Ausgabe und Vorwort von Alexandru Uiuiu; unveröffentlichter Debütband aus dem Jahre 1986), sowie Lange vor dem Eintreffen des Zugs denkt sie, 2014, Über die Reisen oder meine Vereinsamungen, Charmides Verlag, Bistrița, 2019. Über die Freundschaft mit Iustin Panța hat sein lebenslanger Freund Alexandru Uiuiu einen Roman mit dem Titel Iustin, Charmides Verlag, Bistrița, 2017 geschrieben.

Articolul precedentPoeta iraniană Rosa Jamali și avatarurile traducerii poeziei din persană
Articolul următorIustin Panţa – poetul veşnic tînăr / Der ewig junge Dichter

Lasă un răspuns