„Revista de Traduceri Literare“ a luat ființă

|Editorial, Nr. 01, Revista de Traduceri Literare

Necesitatea imperioasă a unei reviste dedicate exclusiv traducerii literare există de mult timp, odată ce în țara noastră apar anual sute de traduceri literare, dar și o serie de retroversiuni în diferite limbi străine. Iar critica literară se limitează să comenteze opera literară tradusă și nicidecum cât de reușită este traducerea literară. Această revistă a fost cerută de membrii filialei noastre de mulți ani și suntem bucuroși că, în sfârșit,…

O nouă versiune a lui Faust de Goethe în românește

|Nr. 01, Revista de Traduceri Literare, Studiu

Prin apariția noii variante[1] a lui Faust de Johann Wolfgang Goethe[2] în chiar momentul festiv care a fost cea de a 150-a aniversare a morții Titanului de la Weimar, cultura română oferea în 1982 încă o dovadă viguroasă nu numai a maturității, dar și a inepuizabilelor sale potențe creatoare.[3] „Tentativa de restituire în verb românesc” a tragediei goetheene, „una dintre cele mai variate și complexe experiențe poetice din lume”[4] –…

Traducerea ca instinct al toleranței

|Nr. 01, Recenzie, Revista de Traduceri Literare

Nefiind o carte construită pe un silogism, cel mai recent volum de eseistică semnat de Bogdan Ghiu nici nu urmărește cu orice preț demonstrarea unei teze inițiale, fapt cu atât mai remarcabil cu cât subtitlul ei sugerează că ar fi vorba de „(un manifest)”. Manifestele – știm din istoria literară și nu numai – se proclamă, nu se demonstrează. Conținutul lor cochetează adesea cu mesianismul și vizează soluții aparent eterne…

Gîndirea descentrată

|Nr. 01, Recenzie, Revista de Traduceri Literare

Cînd mă pregăteam să-i citesc cartea, derridian cum îl știu (a frecventat un număr de seminarii ale lui Derrida la EHESS, a tradus din acesta vreo douăsprezece cărți), mă așteptam ca Bogdan Ghiu să se situeze în orizontul „ospitalității necondiționate”. Luam acel „trebuie” din titlu drept un imperativ, ceva de soiul „trebuie să dăm ospitalitate în cultura noastră tuturor textelor, invitate ori neinvitate”. Nu mă înșelam întru totul. Un capitol,…

Eminescu Reloaded: Adrian George Sahlean – Un luceafăr al traducerii de poezie

|Nr. 01, Recenzie, Revista de Traduceri Literare

A fost odată ca-n povești… …a fost ca niciodată un regim comunist în care traducătorii de literatură anglofonă publicată în România erau fie niște pasionați ai acestei arte, precum Petre Solomon, Frida Papadache sau Radu Lupan, fie universitari care își consolidau prestigiul academic construindu-și și o solidă reputație literară. Adrian G. Sahlean a avut șansa de a se forma ca anglist într-o lume și o epocă în care corpul didactic…

Totemul lupului – o continuă provocare

|Nr. 01, Recenzie, Revista de Traduceri Literare

La vremea la care Roxana Rîbu preda editurii Curtea Veche manuscrisul în limba română al cărţii lui Jiang Rong Totemul lupului[1], după ştiinţa noastră, nu existau variante în limbi europene. Dar, cum între momentul depunerii materialului şi cel al lansării pe piaţă a lucrării a trecut mult timp, versiunea engleză[2], s-a bucurat de onoarea de a fi considerată drept prima traducere în Europa. Romanul nu a avut parte de foarte…

Hon.-Prof. Dr. Rainer Schubert: „Die Chancen einer Rezeption von Lucian Blagas philosophischen Schriften im deutschen Sprachraum zu verbessern“

|Interviu, Nr. 01, Revista de Traduceri Literare

Peter Sragher: Sie haben den letzten Band der „Trilogie der Erkenntnis“ von Lucian Blaga, und zwar Die transzendente Zensur, ins Deutsche übertragen, der im Berliner Verlag Frank & Timme heuer erschienen ist. Rainer Schubert: Es ist der Abschluß der Trilogie der Erkenntnis und ich freue mich sehr, dass es möglich ist, die Basis der Philosophie Lucian Blagas zum ersten Mal in deutscher Sprache zu präsentieren. In den vorigen Jahren sind…

Hon.-Prof. Dr. Rainer Schubert: „Să îmbunătățim șansele receptării scrierilor filosofice ale lui Lucian Blaga în spațiul de limbă germană“

|Interviu, Nr. 01, Revista de Traduceri Literare

Peter Sragher: Ați tradus în limba germană ultimul volum al „Trilogiei cunoașterii“ de Lucian Blaga, și anume Cenzura transcendentă, care a apărut anul acesta la editura Frank & Timme din Berlin. Rainer Schubert: Este vorba despre încheierea „Trilogiei cunoașterii“ și mă bucur foarte mult că acum e posibil să se prezinte fundamentul filosofiei lui Blaga pentru prima oară în limba germană. În anii trecuți au și apărut primele două părți…

Preciouss Aggression, an Obsessive Reflection

|Ilustrații, Nr. 01, Revista de Traduceri Literare

The objects I am proposing for viewing are at the same time whimsical, intriguing and thought-provoking. They are meditative works on our perception of change, on the relationship between language and image, on exploring the ambiguous moment of transition, like the one defined by the Sorites Paradox. I am interested mostly in the visual quality of the transformed objects but also in the new  perception of the altered object, after…

Agresiune preţioasă, reflecţie obsesivă

|Ilustrații, Nr. 01, Revista de Traduceri Literare

Obiectele pe care le propun privirii sunt în acelaşi timp excentrice, intrigă şi provoacă la reflecţie. Sunt lucrări de meditaţie asupra percepţiei noastre la schimbăre, asupra relaţiei dintre limbaj şi imagine, asupra explorării momentului ambiguu al trecerii, precum cel definit de Paradoxul Sorites. Mă interesează îndeosebi calitatea vizuală a obiectelor transformate, dar şi noua percepţie asupra obiectului modificat, după ce şi-a pierdut funcţia originară. Folosesc materiale obişnuite, precum cuie, pioneze,…