Editorial

Ziua traducătorului

Chiar azi este ziua traducătorului, căci omenirea şi-a dat seama că Turnul Babel de limbi poate fi îmblânzit numai prin traducere, care apropie oamenii sau,...

Plagiatul – o îndeletnicire de ieri, de azi, dintotdeauna…

A devenit deja o tradiţie ideea de număr tematic, susţinută în sumarul Revistei de traduceri literare prin grupajele de texte dedicate unor aspecte ce...

Retraducerea – necesitate sau modă ?

Retraducerea literară a unui text este oare o necesitate sau o joacă a editorilor şi traducătorilor literari cu răbdarea cititorului, care descoperă, spre pildă,...
Sirje Petersen, Bridge Over the Waters – oil on canvas

Traducerea ca paradigmă existențială

Editorialul acestui număr este încredinţat Simonei Modreanu, profesoară de franceză la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi care a participat la Conferinţa de...

Scriitoarele – H. și J.

Abia cinci ani s-a intersectat viața lor, când Jeni Acterian (care și-a luat după 1945 numele Arnotă) era la deplină maturitate și Herta Müller...

Doi titani

Ce bucurie pentru fiecare iubitor de literatură că, după nu mai puţin de patru secole, creaţiile lui Shakespeare şi Cervantes sunt atât de vii,...
Peter Sragher, Shredded Light

Traducerile fac o literatură. Pentru o istorie a literaturii române prin traduceri

„Traducțiile nu fac o literatură”. Afirmația de la 1840 a lui Mihail Kogălniceanu trebuie luată cum grano salis, nu ca o formă de protecționism...

Traducerea literară – un hobby sau o meserie?

Titlul este țintit unul provocator, în nici un caz un rezultat al gândirii maniheiste: dilema chiar există. Cu alte cuvinte, poate să supraviețuiască un...
Antoaneta Ralian

Un interviu ratat

Greu mai este de vorbit despre cineva atunci când a plecat dintre noi. Mintea pare să se găsească în vacanţă tocmai când ai mai...

Justificări, ecouri, perspective

La data când scriu aceste rânduri, au trecut trei săptămâni de la lansarea oficială a primului număr al „Revistei de traduceri literare“. Evenimentul nu...